Tin tức sự kiện mới

Một số hình ảnh hoạt động của Thư viện trong thời gian qua
Trong năm 2018 vừa qua, TT TT Thư viện đã có nhiều hoạt động nhằm phục vụ bạn đọc được tốt hơn. Dưới đây là một số hình ảnh về các hoạt động đó...
Phòng đọc Báo, Tạp chí, Luận Văn, Luận Án, Nghiên cứu khoa học phục vụ trở lại sau khi nâng cấp
Sau khi được nâng cấp, cải tạo, Phòng đọc Báo, Tạp chí, Luận Văn, Luận Án, Nghiên cứu khoa học đã tổ chức phục vụ bạn đọc từ cuối tháng 11 năm...

Trang

Thông báo

Danh mục sách hiện có tại nhà sách (Tháng 8/2020)
Hiện tại, giáo trình và tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu của trường đang có tại Nhà sách (địa chỉ tầng 1 nhà A8 và nhà N1). Danh...
Thông báo hoàn thiện thủ tục trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 2/2019
Hiện nay TT Thông tin - Thư viện đã hoàn thành danh sách các sinh viên bảo vệ tốt nghiệp tháng 1/2019 và dự kiến nhận bằng vào tháng 2 tới đang...
Thông báo: Về việc thanh toán tài sản cho SV nhận bằng TN vào tháng 02/2019
Thực hiện thông báo số 22/TB-ĐHGTVT ngày 07/01/2019 về việc triển khai thủ tục thanh toán tài sản online cho sinh viên nhận bằng tốt nghiệp vào...

Trang