Thông báo

Thông báo hoàn thiện thủ tục trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 2/2019
Hiện nay TT Thông tin - Thư viện đã hoàn thành danh sách các sinh viên bảo vệ tốt nghiệp tháng 1/2019 và dự kiến nhận bằng vào tháng 2 tới đang...
Thông báo: Về việc thanh toán tài sản cho SV nhận bằng TN vào tháng 02/2019
Thực hiện thông báo số 22/TB-ĐHGTVT ngày 07/01/2019 về việc triển khai thủ tục thanh toán tài sản online cho sinh viên nhận bằng tốt nghiệp vào...
Một số hình ảnh tại Phòng đọc tầng 6 Thư viện Trường ĐH GTVT
Ngày 27/11/2018, sau một thời gian ngừng phục vụ để tiến hành cải tạo và nâng cấp, Phòng đọc Thư viện Tầng 6 đã hoạt động trở lại với diện mạo và...

Trang