Mượn về nhà

MƯỢN, TRẢ

1. Chính sách

1.1.  Đối tượng được mượn tài liệu

Sinh viên các hệ, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ, giáo viên hiện đang học tập và công tác tại trường.

1.2. Số lượng sách tối đa bạn đọc được mượn quy định như sau:

  • Giáo trình:

- Đối với sinh viên: Số giáo trình mượn tối đa là 10 quyển/lần. 

- Đối với cán bộ, giảng viên: Số giáo trình mượn tối đa là 7 cuốn/lần.

  • Sách tham khảo:                             

- Đối với sinh viên                                       : được mượn 2 cuốn/lần

- Đối với Cán bộ, Giảng viên, CNV            : được mượn 3 cuốn/lần

1.3. Đặt cọc khi mượn sách (chỉ áp dụng đối với giáo trình).

- Khi mượn bạn đọc phải đặt cọc số tiền bằng đúng giá trị toàn bộ số sách mà bạn đọc mượn. Số tiền này sẽ được hoàn trả nguyên vẹn khi bạn đọc trả hết sách mà không làm mất sách, hỏng sách.

- Lưu ý: việc đặt cọc không áp dụng đối với bạn đọc là cán bộ, giảng viên, CNV hiện đang làm việc tại trường.

1.4. Thời gian mượn quy định như sau

  • Giáo trình: Thời gian mượn 1 học kỳ (150 ngày). Bạn đọc phải hoàn thành thủ tục trả sách cho thư viện sau môn thi cuối cùng của học kỳ đó trong vòng 10 ngày.
  • Sách tham khảo: Thời gian mượn 15 ngày kể từ ngày  mượn.

Lưu  ý:

- Bạn đọc thi lại hoặc xin chuyển lịch thi vẫn phải trả sách theo đúng quy định

- Nếu giữ sách quá hạn hoặc làm mất sách, bạn đọc phải thực hiện đúng quy định của Trung tâm thông tin – Thư viện và nhà trường.

 2. Quy trình

- Đối với sách giáo trình: bạn đọc ghi tên sách cần mượn vào phiếu yêu cầu và đưa cho thủ thư.

- Đối với sách tham khảo: các bạn làm theo hướng dẫn sau

* Kích hoạt trình duyệt Internet:

Tại khung địa chỉ: Nhập địa chỉ http://opac.utc.edu.vn/opac và nhấn Enter.

Hình 1: Màn hình chính của Opac

* Nhấp chuột vào menu [Tra cứu] trong hình (H.1), xuất hiện màn hình sau:

Hình 2. Màn hình tra cứu tài liệu

* Chọn mục “Loại tài liệu” cần tra cứu như loại tài liệu “Luận văn”, “Sách lẻ”,... Trường hợp bạn đọc không chọn mục “Loại tài liệu” thì chương trình mặc định sử dụng màn hình “Tra cứu chung” dành cho tất cả các loại tài liệu.

* Nhấp chuột vào dòng “Nhan đề”: (hay còn gọi là tên sách), hoặc vào dòng “Tác giả” hoặc “Năm xuất bản”,... và gõ thông tin cần tìm (Hình 2).

* Sau khi nhập các thông tin cần tìm kiếm và thực hiện việc tìm kiếm thành công thì màn hình kết quả hiển thị như hình 3.

Hình 3. Màn hình hiển thị tên các tài liệu

* Nhấp chuột vào mục “Chi tiết...” dưới mỗi tên tài liệu vừa tìm được (Hình 3).

*  Xuất hiện màn hình chi tiết (Hình 4) gồm thông tin sau:

  • Thông tin về tài liệu: Tác giả, tên sách, năm xuất bản, chỉ số phân loại DDC, ký hiệu kho.....

Hình 4. Màn hình chi tiết thông tin của một tài liệu

* Khi mượn sách tham khảo: Các bạn ghi “Tên sách tham khảo” và mã sách  MV..... (hình 4) vào “Phiếu yêu cầu” và đưa cho thủ thư.

 

Danh mục: