Danh mục sách hiện có tại nhà sách (Tháng 8/2020)

Hiện tại, giáo trình và tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu của trường đang có tại Nhà sách (địa chỉ tầng 1 nhà A8 và nhà N1).

Danh mục sách và tài liệu hiện có tại Nhà sách:

A. Sách mới: 


1 Kết cấu thép Đào Văn Dinh NXBGT 2018
2 BT cơ học kết cấu 1 Trần Việt Hưng NXBGT 2019
3 Kỹ thuật điện tử tương tự Đào Thanh Toản NXBGT 2019
4 TA chuyên ngành viễn thông Nguyễn Thị Thu Hương NXBGT 2019
5 Thủy văn công trình Tống Anh Tuấn NXBGT 2019
6 Thống kê DN BCVT Nguyễn Đăng Quang NXBGT 2019
7 PP hiện đại PT kết cấu cầu Nguyễn Duy Tiến NXBGT 2019
8 BT cơ lý thuyết Lê Thị Hà NXBGT 2020
9 Chiến lược SXKD vận tải đường sắt Hoàng Thị Hà NXBGT 2020
10 TA chuyên ngành Kỹ thuật XD Ngô Thị Thúy Hằng NXBGT 2020
11 Bảo hiểm trong GTVT Từ Sỹ Sùa NXBGT 2020
12 Kết cấu và tính toán metro Lê Văn Học NXBGT 2020
13 Thi công cầu T1 Chu Viết Bình NXBGT 2020
14 Thi công cầu T2 Chu Viết Bình NXBGT 2020
15 Lý thuyết mạch điện Lê Mạnh Việt NXBGT 2020
16 Thiết kế metro Nguyễn Phương Duy NXBGT 2020
17 Hóa học ngành cơ khí, môi trường Lại Thị Hoan NXBGT 2020
18 Xây dựng nền đường ô tô Lã Văn Chăm NXBGT 2020

 

B. Sách có từ trước: xin vui lòng xem tại đây.