Giáo trình và tài liệu tham khảo

Hiện tại, giáo trình và tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu của trường đang có tại Nhà sách (địa chỉ phòng 105 nhà N1)

hoặc có tại Phòng mượn tại tầng 7 nhà A8.

Trân trọng thông báo!

 

Danh mục sách và tài liệu hiện có tại Nhà sách xin vui lòng xem tại đây.

 

Danh mục: