Tin tức sự kiện mới

Phòng đọc Báo, Tạp chí, Luận Văn, Luận Án, Nghiên cứu khoa học phục vụ trở lại sau khi nâng cấp
Sau khi được nâng cấp, cải tạo, Phòng đọc Báo, Tạp chí, Luận Văn, Luận Án, Nghiên cứu khoa học đã tổ chức phục vụ bạn đọc từ cuối tháng 11 năm...

Trang

Thông báo

Thông báo hoàn thiện thủ tục trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 2/2019
Hiện nay TT Thông tin - Thư viện đã hoàn thành danh sách các sinh viên bảo vệ tốt nghiệp tháng 1/2019 và dự kiến nhận bằng vào tháng 2 tới đang...
Thông báo: Về việc thanh toán tài sản cho SV nhận bằng TN vào tháng 02/2019
Thực hiện thông báo số 22/TB-ĐHGTVT ngày 07/01/2019 về việc triển khai thủ tục thanh toán tài sản online cho sinh viên nhận bằng tốt nghiệp vào...
Một số hình ảnh tại Phòng đọc tầng 6 Thư viện Trường ĐH GTVT
Ngày 27/11/2018, sau một thời gian ngừng phục vụ để tiến hành cải tạo và nâng cấp, Phòng đọc Thư viện Tầng 6 đã hoạt động trở lại với diện mạo và...

Trang