Tài nguyên và dịch vụ


Hiện tại, giáo trình và tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu của trường đang có tại Nhà sách (địa chỉ phòng 105 nhà N1) hoặc có tại

Để được giải đáp các vấn đề liên quan đến Trung tâm thông tin - Thư viện, bạn đọc vui lòng làm theo một trong các cách sau: 1. Gọi điện đến số

Bộ phận dịch vụ (tầng 6 nhà A8) hỗ trợ, hướng dẫn, tìm kiếm thông tin, cung cấp các sản phẩm thông tin theo yêu cầu cho người dùng tin dưới dạng

MƯỢN, TRẢ 1. Chính sách 1.1.  Đối tượng được mượn tài liệu Sinh viên các hệ, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ, giáo viên hiện đang học

DỊCH VỤ ĐỌC TẠI CHỖ Phục vụ Đọc tại chỗ là một trong những dịch vụ của Trung tâm thông tin – Thư viện.  Bạn đọc có thể tìm kiếm và nghiên cứu tài