Quy định sử dụng Thư viện

NỘI QUY THƯ VIỆN

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Văn bản này quy định việc sử dụng cơ sở vật chất, tài nguyên thông tin thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Giao thông Vận tải (sau đây gọi tắt là Thư viện) và các vấn đề có liên quan nhằm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của bạn đọc.

Điều 2. Quy định này áp dụng đối với tất cả các cá nhân, tập thể có nhu cầu sử dụng dịch vụ thư viện (sau đây gọi tắt là bạn đọc), các cán bộ nhân viên làm việc tại Thư viện.

 

Chương 2

SỬ DỤNG THƯ VIỆN TRUYỀN THỐNG

Điều 3. Quy định về thẻ và sử dụng thẻ thư viện

1. Bạn đọc dùng một trong hai loại thẻ sau đây để được sử dụng các dịch vụ Thư viện:

a) Thẻ sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh do các đơn vị trong trường ĐH GTVT cấp cho người học có tích hợp chức năng sử dụng thư viện (còn gọi là thẻ đa năng).

b) Thẻ do Thư viện cấp cho đối tượng bạn đọc không có thẻ đa năng.

2. Không cho mượn thẻ hoặc sử dụng thẻ của người khác. Người sở hữu thẻ phải chịu trách nhiệm về tài liệu được mượn bằng thẻ của mình.

3. Thời hạn sử dụng thẻ đa năng được xác định theo thời gian học tập của người học tại trường hoặc quyết định tốt nghiệp, quyết định kết thúc học tập của người học. Thời hạn thẻ do Thư viện cấp là 06 tháng tính từ ngày cấp; trong trường hợp cần thiết, bạn đọc liên hệ với bộ phận chức năng để được gia hạn thời gian sử dụng thẻ.

Điều 4. Quy định phòng đọc

1. Bạn đọc xuất trình thẻ hợp lệ trước khi vào phòng, để vật dụng cá nhân tại tủ gửi đồ (tự bảo quản tiền và tài sản có giá trị).

2. Bạn đọc tự lấy tài liệu trên giá, không được mang tài liệu ra khỏi phòng đọc.

3. Bạn đọc không tráo đổi vị trí tài liệu trên giá, không lấy nhiều hơn 02 cuốn tài liệu hoặc hơn 01 loại báo, tạp chí cho một lần sử dụng. Khi sử dụng xong phải để lại vị trí cũ.

4. Trao đổi thảo luận nhóm với âm lượng vừa đủ, hạn chế gây tiếng ồn ảnh hưởng tới bạn đọc khác.

5. Trước khi rời phòng đọc, bạn đọc trả tickê, chìa khóa tủ gửi đồ cho cán bộ thư viện và nhận lại thẻ.

Điều 5. Quy định mượn trả tài liệu

1. Tài liệu được mượn về nhà bao gồm giáo trình, tài liệu tham khảo. Đối tượng được mượn là người học có thẻ đa năng và cán bộ giảng viên của trường.

2. Tại một thời điểm, số lượng cuốn tài liệu đang ghi mượn của một bạn đọc có thẻ đa năng không được quá 10 giáo trình, 02 tài liệu tham khảo; với cán bộ, công nhân viên, giảng viên trong trường là không quá 07 giáo trình, 03 tài liệu tham khảo.

3. Chính sách đặt cọc khi mượn tài liệu được thực hiện theo quy định riêng của Nhà trường.

4. Bạn đọc kiểm tra kỹ tình trạng tài liệu và báo cáo cho cán bộ thư viện nếu tài liệu bị rách, bị bẩn… trước khi đem sách vừa mượn về.

5. Thời gian mượn trả tài liệu được thực hiện theo quy định của Nhà trường; trong trường hợp hết thời hạn mượn mà vẫn cần mượn tài liệu để sử dụng thì bạn đọc đến làm thủ tục gia hạn; trường hợp trả sách quá thời hạn, làm mất sách bạn đọc phải tuân thủ quy định xử lý mượn trả của Nhà trường (thông báo số 910/TB-ĐHGTVT ngày 29/10/2019).

Điều 6. Quy định về an ninh, an toàn, bảo quản tài liệu và tài sản

1. Không mang theo và sử dụng trong Thư viện các chất cấm, chất gây nghiện, vật dễ cháy nổ theo quy định của pháp luật.

2. Khi sử dụng các thiết bị lưu trữ, sao chép thông tin từ máy tính của Thư viện cần có sự đồng ý của cán bộ Thư viện. Bạn đọc không tự ý cài đặt, sửa chữa máy tính của Thư viện.

3. Bạn đọc có trách nhiệm bảo quản tài liệu, tài sản của Thư viện. Bạn đọc có nghĩa vụ cho cán bộ thư viện kiểm tra các vật dụng mang ra khỏi Thư viện khi có yêu cầu.

4. Người học trước khi ra trường hoặc thôi học, cán bộ giảng viên trước khi nghỉ hoặc chuyển công tác có trách nhiệm hoàn trả hết tài liệu đã mượn, thanh toán các khoản phạt, bồi thường (nếu có).

Điều 7. Quy định về chấp hành Luật sở hữu trí tuệ

1. Bạn đọc phải chấp hành các quy định tại Luật sở hữu trí tuệ khi sử dụng tài liệu của Thư viện.

2. Không tự ý sao chụp các tài liệu của Thư viện.

Điều 8. Quy định về văn hóa nơi công sở

1. Bạn đọc có trách nhiệm giữ gìn văn hóa nơi công sở, trang phục nghiêm túc, ứng xử văn minh, đi nhẹ, nói khẽ, giữ vệ sinh chung, không hút thuốc; ăn uống đúng nơi quy định.

2. Không sử dụng máy tính hoặc các thiết bị công nghệ khác để truy cập các trang web có nội dung không lành mạnh.

3. Không viết, vẽ và ngồi gác chân lên bàn, ghế. Xếp lại bàn, ghế sau khi sử dụng.

 

Chương 3

SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ

Điều 9. Bạn đọc được sử dụng các tài nguyên số hiện có tại website thư viện http://lib.utc.edu.vn

Điều 10. Bạn đọc phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về bản quyền và sở hữu trí tuệ khi sử dụng tài nguyên số.

 

Chương 4

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Thư viện khuyến khích, ưu tiên phục vụ bạn đọc thực hiện tốt Quy định sử dụng thư viện và có chính sách khen thưởng bạn đọc có số lần sử dụng thư viện nhiều nhất trong năm.

Điều 12. Trong trường hợp vi phạm quy định, bạn đọc sẽ phải tuân thủ các hình thức xử lý theo quy định của Nhà trường và Pháp luật của Nhà nước, cụ thể:

1. Bạn đọc cho người khác mượn thẻ để sử dụng tại Thư viện, mang tài liệu ra khỏi phòng đọc sẽ không được sử dụng dịch vụ Thư viện trong thời gian 01 tháng.

2. Thường xuyên gây ồn ào, làm ảnh hưởng đến bạn đọc khác, làm mất vệ sinh chung và các quy định khác tại điều 4, điều 6, điều 7 và điều 8 quy định này thì tùy theo mức độ vi phạm, bạn đọc sẽ không được sử dụng dịch vụ tại Phòng đọc từ 01 tuần đến 01 tháng.

3. Trong trường hợp bạn đọc làm rách, bẩn, mất trang trong tài liệu thì phải tự khắc phục hoặc đền bù đúng tài liệu đó. Trường hợp làm mất, hỏng chìa khóa, tickê tủ gửi đồ, bạn đọc cần đền bù số tiền để khắc phục, sửa chữa hoặc làm mới là 30.000 đồng.

4. Các trường hợp làm hư hỏng tài sản, thiết bị, có thái độ không đúng mực với cán bộ, nhân viên Thư viện thì tùy theo mức độ sẽ chịu xử lý theo Quy chế học sinh, sinh viên do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành hoặc theo các quy định khác của Pháp luật.

Điều 13. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành

1. Cán bộ, nhân viên Thư viện có trách nhiệm hướng dẫn bạn đọc thực hiện tốt quy định này.

2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Khi phát sinh các vấn đề mới trong quá trình thực hiện, Trung tâm Thông tin - Thư viện có trách nhiệm báo cáo Hiệu trưởng xem xét, quyết định sửa đổi hoặc bổ sung cho phù hợp./.

 

Quy định sử dụng Thư viện do Hiệu trưởng ban hành

theo Quyết định số 2706/QĐ-ĐHGTVT ngày 24/12/2019