Học liệu

HỌC LIỆU ĐH GTVT

 

HỌC LIỆU MỞ

Học liệu mở của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Học liệu mở của các đơn vị khác:

Học liệu mở của Mạng Giáo dục Edunet

Website mã nguồn mở việt Nam VOCW

Chương trình Học liệu mở Việt Nam

Học liệu mở Trường Đại học Kiến trúc Hà nội (đọc online)

Học liệu mở Đại học Quốc gia Hà nội (đọc online) 

 

CƠ SỞ DỮ LIỆU MIỄN PHÍ

DOAB (Directory of Open Access Books): danh mục các cuốn sách khoa học truy cập mở, cung cấp toàn văn, tải miễn phí; gồm tất cả các chủ đề và ngôn ngữ.

Đường link:        https://www.doabooks.org/

 

DOAJ (Directory of Open Access Journals): danh mục các tạp chí khoa học truy cập mở, cung cấp toàn văn, tải miễn phí; gồm tất cả các chủ đề và ngôn ngữ.

Đường link:       https://www.doaj.org/

 

WorldWideScience.org là một cổng thông tin khoa học toàn cầu bao gồm các cơ sở dữ liệu và cổng thông tin khoa học quốc tế. WorldWideScience.org tăng tốc khám phá tiến bộ khoa học bằng cách cung cấp một lần tìm kiếm cơ sở dữ liệu từ khắp nơi trên thế giới. Truy cập và tải miễn phí.

Đường link:       https://worldwidescience.org/

 

NDLTD (Global Electronic Thesis and Dissertation Search) là cổng thông tin tập trung, cung cấp tìm kiếm các luận văn, luận án từ các trường đại học trên thế giới;  có thể truy cập đến tài liệu gốc tại trang web của trường. Truy cập và tải miễn phí.

Đường link:       http://search.ndltd.org/

 

ITU (Intenational Telecommunication Union) - Liên minh viễn thông quốc tế với cơ sở dữ liệu mở gồm 17 chủ đề như kinh tế, thương mại, năng lượng, môi trường, khoa học và công nghệ, giao thông vận tải... Đọc online.

Đường link:       http://www.itu-ilibrary.org/

 

UN Library - Thư viện trực tuyến của Liên hợp quốc bao gồm các ấn phẩm xuất bản bởi ban thư ký, các quỹ và chương trình của Liên hợp quốc với bộ cơ sở dữ liệu gồm 20 chủ đề, trong đó có phát triển kinh tế, môi trường và biến đổi khí hậu, tài chính và thương mại quốc tế, vận tải, năng lượng ... Đọc online.

Đường link:        https://www.un-ilibrary.org