Thông báo hoàn thiện thủ tục trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 2/2019

Hiện nay TT Thông tin - Thư viện đã hoàn thành danh sách các sinh viên bảo vệ tốt nghiệp tháng 1/2019 và dự kiến nhận bằng vào tháng 2 tới đang còn mượn sách của đơn vị.

Để đảm bảo hoàn thiện thủ tục khi nhận bằng, mời các bạn nhanh chóng hoàn trả sách theo quy định. Trân trọng!