Xin vui lòng xem thủ tục tại đây: http://lib.utc.edu.vn/node/19 . Trân trọng!

NỘI QUY THƯ VIỆN Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Văn bản này quy định việc sử dụng cơ sở vật chất, tài nguyên thông tin thuộc phạm vi quản lý...

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN XIN THÔNG BÁO LỊCH PHỤC VỤ Trung tâm thông tin - Thư viện phục vụ bạn đọc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. 1....

1. Đối tượng được cấp thẻ đọc: Tất cả bạn đọc có nhu cầu sử dụng thư viện (trừ sinh viên chính quy, học viên cao học của trường đã có thẻ...