Chức năng, nhiệm vụ

Trung tâm Thông tin - Thư viện có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao. 

 

Ngoài ra, Trung tâm Thông tin - Thư viện có chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức, quản lý việc thu thập, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin nhằm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường.

 

Đối tượng bạn đọc là giảng viên, cán bộ nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên thuộc Trường Đại học Giao thông Vận tải cũng như bạn đọc khắp nơi có nhu cầu.

 

Phương thức phục vụ: TTTT-TV tổ chức kho mở tại các phòng đọc, tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc có thể tiếp cận trực tiếp với tài liệu một cách nhanh chóng, kịp thời.

 

Hệ thống các phòng đọc của TTTT-TV:

+ Phòng đọc tài liệu tiếng Việt: 150 chỗ ngồi.

+ Phòng đọc tài liệu tiếng nước ngoài, luận văn, luận án, báo và tạp chí: 180 chỗ ngồi.

+ Phòng mượn giáo trình, sách tham khảo về nhà.

 

 Hệ thống kho lưu:

+ Kho lưu sách nội văn.

+ Kho lưu sách ngoại văn.

 

Dịch vụ thông tin:

- Hoạt động Thông tin - Thư mục: cung cấp danh mục tài liệu mới, danh mục tài liệu theo chủ đề, …

- Đáp ứng yêu cầu thông tin cho mọi đối tượng: giảng viên, nhà nghiên cứu, học viên và sinh viên,… qua các dịch vụ phổ biến thông tin có chọn lọc, dịch vụ bao gói thông tin,…

- Mượn, photo tài liệu,...

- Tư vấn tìm tài liệu, in ấn luận văn Thạc sỹ

- Trung tâm Thông tin - Thư viện từng bước xây dựng cơ sở vật chất và nguồn nhân lực phấn đấu trở thành một Thư viện điện tử hiện đại với nguồn lực thông tin phong phú, đa dạng hoá các loại hình phục vụ và hướng tới việc liên thông với các mạng thông tin thư viện trong và ngoài nước nhằm chia sẻ thông tin, khai thác tốt nguồn thông tin để đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của cán bộ, giảng viên và sinh viên, phục vụ đắc lực cho công tác đào tạo và NCKH của nhà trường.