Tin tức sự kiện mới

Khảo sát ý kiến bạn đọc về chất lượng Thư viện Học Kỳ I năm 2022-2023
Kính gửi Quý bạn đọc! Thư viện Trường Đại học Giao thông Vận tải chân thành cảm ơn bạn đọc đã đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian qua....
Khảo sát ý kiến bạn đọc về chất lượng dịch vụ thư viện năm 2021-2022
Kính gửi Quý bạn đọc! Thư viện Trường Đại học Giao thông Vận tải chân thành cảm ơn bạn đọc đã đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian qua. Để...
Khảo sát ý kiến bạn đọc về chất lượng dịch vụ thư viện năm 2020-2021
Kính gửi Quý bạn đọc! Thư viện Trường Đại học Giao thông Vận tải chân thành cảm ơn bạn đọc đã đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian qua. Để...

Trang

Thông báo

Về việc sử dụng các dịch vụ Thư viện đối với Tân sinh viên K63
Thân gửi các bạn tân sinh viên K63:
Trong chương trình sinh hoạt công dân đầu khóa, các bạn đã được giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử...
Về việc sử dụng các dịch vụ của Thư viện đối với sinh viên K62
Các bạn tân sinh viên K62 có thể đến và sử dụng các dịch vụ của Thư viện bằng Chứng Minh Thư Nhân Dân hoặc Căn Cước Công Dân để thay thế tạm thời...
Về việc tăng giờ phục vụ bạn đọc trở lại
...

Trang

Dịch vụ

Mượn về nhà
MƯỢN, TRẢ 1. Chính sách 1.1.  Đối tượng được mượn tài liệu Sinh viên các hệ, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ, giáo viên hiện đang học tập và công tác tại trường. 1.2. Số lượng sách tối...
Đọc tại chỗ
DỊCH VỤ ĐỌC TẠI CHỖ Phục vụ Đọc tại chỗ là một trong những dịch vụ của Trung tâm thông tin – Thư viện.  Bạn đọc có thể tìm kiếm và nghiên cứu tài liệu trong các phòng tư liệu với cảnh quan yên...

Trang