Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp

Đội ngũ cán bộ PNV-TH

Giới thiệu PNV-TH

Hiện nay, Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp đang được bố trí tại tầng 7 nhà A8.

Ngoài các nhiệm vụ chuyên môn, Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp còn là nơi tiếp nhận luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, sách và tài liệu biếu tặng v.v...

 

 

Back << Đơn vị