Thông báo về lịch phục vụ tại phòng đọc tầng 6 từ ngày (12/10/2020) đến thứ 6 (16/10/2020)

* Thứ 2 ( Ngày 12/10/2020) Phòng đọc tầng 6 phục vụ bạn đọc theo giờ hành chính:
- Sáng từ: 08h15 - 11h30
-Chiều từ:13h15 - 16h45
* Từ thứ 3 (13/10/2020) đến hết thứ 6 (16/10/2020) Phòng đọc nghỉ không phục vụ bạn đọc để Đào tạo sinh viên K61