Thông báo dành cho các bạn sinh viên K59 đã mượn sách

Thực hiện thông báo số 800 ngày 19/9/2019 của Nhà trường về việc mượn sách của SV K59 và K60, nay Trung tâm thông tin – Thư viện trân trọng thông báo tới các bạn sinh viên K59 đã mượn sách một số thông tin để nhận tiền đã đặt cọc như sau:

1. Tại Phòng mượn Giáo trình và Tài liệu tham khảo (tầng 7 nhà A8): xuất trình biên lai đặt cọc, thẻ sinh viên.

2. Tiếp đó, tại Phòng Tài chính – Kế toán (phòng 103 nhà A1): xuất trình biên lai đặt cọc (có xác nhận tại bước 1 kể trên) kèm theo thẻ sinh viên để nhận tiền đã đặt cọc.

Thời gian bắt đầu thực hiện: 15g00, ngày thứ 3, 24/9/2019.

Trân trọng!