Tăng giờ phục vụ tại Phòng đọc tầng 6 - Mở cửa Phòng đọc tiếng Việt tại tầng 7

Trung tâm Thông tin - Thư viện trân trọng kính báo tới toàn thể bạn đọc xa gần, từ ngày thứ 2, 14/10/2019, chúng tôi hân hạnh phục vụ bạn đọc từ 8g15 sáng đến 17g45 chiều các ngày thứ 2 đến thứ 6 tại Phòng đọc tầng 6 nhà A8.

 

Ngoài ra, sau một thời gian dừng phục vụ để nâng cấp, sửa chữa, cũng từ ngày 14/10/2019, Phòng đọc sách tiếng Việt được mở cửa trở lại tại tầng 7 nhà A8.

 

Trân trọng!