Thông báo về việc sử dụng modul tra cứu

Hiện nay, bạn đọc có thể tiến hành tra cứu tài liệu tại địa chỉ link http://opac.utc.edu.vn/ .