Khảo sát chất lượng dịch vụ Thư viện Kỳ II 2023-2024

Kính gửi Quý bạn đọc!
Nhằm cải tiến & nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ, Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Giao thông Vận tải cần thu thập một số ý kiến đóng góp của bạn đọc. Những ý kiến quý báu này là căn cứ để Thư viện đánh giá hiệu quả những công việc hiện tại và đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ hơn nữa.
Quý bạn đọc vui lòng cung cấp thông tin thông qua những câu hỏi trong phiếu khảo sát theo đường link dưới đây.
Trân trọng cảm ơn.