Về việc sử dụng các dịch vụ của Thư viện đối với sinh viên K62

Các bạn tân sinh viên K62 có thể đến và sử dụng các dịch vụ của Thư viện bằng Chứng Minh Thư Nhân Dân hoặc Căn Cước Công Dân để thay thế tạm thời cho thẻ sinh viên trong thời gian chờ được cấp.