Về việc trả tài liệu quá hạn

Kính gửi: Toàn thể bạn đọc!
Do tình hình dịch bệnh covid-19 nên việc trả tài liệu đúng hạn của bạn đọc bị ảnh hưởng. TT TT-TV cho phép các trường hợp mượn quá hạn tài liệu năm học 2020-2021 được gia hạn tự động đến khi điều kiện cho phép thực hiện việc trả được thuận lợi.
Trân trọng!
Đính kèm: