Về việc đăng ký mua tài liệu học tập K62

Các bạn tân sinh viên K62 thân mến,
Để chuẩn bị hành trang bước vào năm học mới được đầy đủ, trọn vẹn, Trung tâm Thông tin Thư viện triển khai chương trình hỗ trợ các bạn đăng ký mua tài liệu học tập theo đúng chương trình năm học 2021-2022 .