Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số đặc biệt, tháng 11/2018

SỐ ĐẶC BIỆT

CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

LẦN THỨ XXI

Phần 1. CÔNG BỐ CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Trang 3

BÙI ĐỨC CHÍNH

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Phân tích độ nhạy của các thông số ảnh hưởng đến thời gian bắt đầu ăn mòn cốt thép do thấm nhập Clo

Sentivity analysis of the parameters affecting time of rebar corrosion initiation due to chlorine penetration

Trang 12

NGUYỄN HIẾU CƯỜNG

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Phát hiện chỉnh sửa trên ảnh số dựa vào các phép phân tích ma trận

Detecting manipulations in digital images based on matrix decomposition methods

Trang 19

TRẦN VĂN HƯNG

NGUYỄN THÚY BÌNH

Trường Đại học Giao thông Vận tải

NGUYỄN HỒNG QUÂN

Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung

Ứng dụng thuật toán xử lý ảnh trong quan trắc chuyển vị kết cấu công trình

Application of image processing algorithms in monitoring the displacement  of civil engineering structures

Trang 27

ĐỖ MINH ĐẠT

Cục Hàng hải Việt Nam

NGUYỄN VIẾT THANH

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Nghiên cứu thực nghiệm xác định đặc trưng truyền sóng và hiệu quả giảm sóng của đê bản nghiêng trên nền cọc

Experimental study on wave transmission and wave attenuation of pile supported inclined plate breakwater

Trang 34

PHẠM VĂN MẠNH

Trường Đại học Thành Tây

BÙI NGỌC DŨNG

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Nhận dạng hành động cử chỉ của người dựa trên phân tích hình ảnh lịch sử chuyển động

Human action recognition based on motion history image analysis

Trang 43

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

NGUYỄN XUÂN TUYÊN

Trường Đại học Giao thông Vận tải

NGUYỄN NGỌC KHẢI

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

PHẠM ĐÌNH TUÂN

Trường Đại học Công nghệ -  

Đại học Quốc gia Hà Nội

GIANG HỒNG THÁI

Viện Khoa học Vật liệu -

Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Phân tích nồng độ khí CO2 với cấu hình cảm biến hấp thụ hồng ngoại không tán sắc (NDIR) sử dụng biến đổi Fourier nhanh (FFT)

Analyzing CO2 concentration with non - dispersive infrared sensor (NDIR) using fast fourier transform (FFT)

Trang 49

TRẦN BẢO VIỆT

PHẠM DUY HỮU

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Hướng tiếp cận mới trong thiết kế cầu bê tông cốt thép theo yêu cầu đảm bảo độ bền

A novel durability design approach for concrete bridges

Trang 57

BÙI NGỌC DŨNG

TRẦN VŨ HIẾU

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Đeo bám mục tiêu radar bằng bộ lọc Kalman mở rộng

Radar target tracking based on extended Kalman filter

Trang 63

LÊ ĐĂNG DŨNG

NGUYỄN XUÂN HUY

ĐẶNG VIỆT TUẤN

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Nghiên cứu mô phỏng ứng xử của nút khung liên hợp thép - bê tông cốt thép chịu tải trọng tĩnh

Simulation study of the behaviour of steel -concrete composite connection under static loading

Trang 72

BÙI QUANG TUẤN

BÙI THỊ MAI ANH

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Hiệu quả ức chế ăn mòn của Hexamine đối với thép Cacbon trong dung dịch Ca(OH)2 bão hòa có 3,5% NaCl

Effectiveness of corrosion inhibitor of hexamine on carbon steel in satured Ca(OH)2 solution with 3.5% Nacl

Trang 78

LÊ NGỌC CƯƠNG

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Nhận thức trực giác và vai trò của nó trong nhận thức khoa học

Intuitive cognition and its role in scientific cognition

Trang 84

BÙI THỊ THANH MAI

NGUYỄN HUY CƯỜNG

NGÔ ĐĂNG QUANG

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử chịu uốn và chịu cắt của kết cấu sandwich sử dụng lớp vỏ bê tông cốt lưới dệt và lớp lõi bê tông khí chưng áp

Experimental study on flexural and shear behaviours of sandwich panels made of textile reinforced concrete faces and autoclaved aerated concrete core

Trang 91

NGUYỄN MẠNH TRƯỜNG

VŨ ĐỨC LẬP

Học viện kỹ thuật quân sự

NGUYỄN THANH QUANG

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của biên dạng mặt đường ngẫu nhiên đến độ êm dịu chuyển động tác động lên cảm giác của hành khách khi di chuyển bằng xe khách giường nằm

Investigate effect random road profile to passenger comfort travelling by sleeping coach

Trang 97

NGUYỄN MẠNH HẢI

ĐỖ ANH TÚ

BÙI TIẾN THÀNH

NGUYỄN HỮU THUẤN

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Độ võng động của cầu giàn thép đường sắt dưới tác dụng của đoàn tàu: kết quả nghiên cứu trên mô hình số và thực nghiệm hiện trường

Dynamic deflection of steel trussed railway bridge due to a moving train: modeling and experiment

Trang 106

MAI ĐÌNH LỘC

NGÔ ĐĂNG QUANG

LÊ THANH HÀ

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử dính bám của tao cáp bảy sợi xoắn với bê tông tính năng siêu cao

Experimental study on the bond behaviour of seven wire strand with ultra high performance concrete

Trang 115

ĐỖ VIỆT HÀ

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Thực hiện bộ lọc số cấu hình động trên FPGA cho hệ thống thông tin dưới nước

FPGA based implementation of a reconfigurable digital filter for underwater communication systems

Trang 125

ĐOÀN DANH CƯỜNG

cao minh quý

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại nặng trong bụi đường tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Evaluating the heavy metal pollution level of road dust at some locations in quang ninh province

Trang 134

ĐỖ VIỆT DŨNG

NGUYỄN VĂN NGHĨA

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt thiết bị phun mỡ bôi trơn gờ bánh xe cho đầu máy diesel D12E

Study, design and testing of wheel flange lubrication device for diesel locomotive D12E

Trang 144

VŨ THỊ HƯƠNG

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Quá trình Cox - Ingersoll - Ross phân thứ dạng tổng quát

A generalization of fractional Cox - Ingersoll - Ross process

Trang 154

NGUYỄN NGỌC LÂN

Trường Đại học Giao thông Vận tải

ĐÀO VĂN ĐÔNG

Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải

TRẦN HOÀI NAM

National Center for Asphalt Technology, US

Ảnh hưởng của hàm lượng tái chế mặt đường Asphalt đến ứng xử nứt của hỗn hợp bê tông Asphalt ấm

Effects of reclaimed Asphalt pavement on cracking behavior of warm mix Asphalt

Trang 162

TRẦN MẠNH CƯỜNG

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Chế tạo transistor hiệu ứng trường với kênh dẫn từ ống nano carbon

Fabricaton of a field effect transistor using carbon nanotube

Trang 169

ĐỖ ĐỨC TUẤN

NGUYỄN ĐỨC TOÀN

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Xây dựng chương trình tính toán xác định thời hạn làm việc của hệ thống cơ khí có các phần tử liên kết nối tiếp có phục hồi

Development of a calculation program to determine the lifetime of mechanical serial link systems with repaired elements

Trang 180

TRẦN VĂN DŨNG

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Đồng hồ logic cho các tiến trình trên mạng Petri 

A logical clock for processes of Petri net

Trang 187

NGUYỄN VĂN NGHĨA

ĐỖ VIỆT DŨNG

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo card điều khiển động cơ diesel trên đầu máy D19E

Research, design and manufacture of the diesel engine control card on locomotive D19E

Trang 197

NGUYỄN ĐĂNG PHÓNG

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Xác định kích thước hình học của bể tiêu năng ở hạ lưu cống thoát nước ngang đường theo hướng dẫn của Cục quản lý đường bộ Hoa Kỳ (FHWA)

Establishing the geometric dimensions of stilling basins at the culvert outlet as guided by FHWA

Trang 205

PHẠM THỊ TOAN

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Dao động phi tuyến của vỏ mỏng hai độ cong có cơ tính biến thiên dưới tác dụng của lực khí động

Nonlinear flutter of double curved thin functionally graded shallow shell under aerodynamic loads

Trang 213

NGUYỄN ĐĂNG QUANG

NGUYỄN VĂN KHOA

Trường Đại học Giao thông Vận tải

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định chuyển mạng giữ số của khách hàng áp dụng cho trường hợp mạng Viettel

Analysis of the influencing factors of users’ switching intention in the context of mobile number portability: the case of Viettel

Trang 223

NGUYỄN ĐỨC DƯ

HOÀNG VĂN THÔNG

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Một thuật toán trích chọn thuộc tính giải bài toán hồi quy có số chiều lớn theo hướng tiếp cận dựa trên đại số gia tử

A feature selection algorithm solves large feature regression problems with approach on hegde algebras

Trang 233

NGUYỄN ĐỨC MẠNH

Trường Đại học Giao thông Vận tải

VŨ TIẾN THÀNH

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Nghiên cứu ứng dụng giải pháp đất đắp cốt Geocell kết hợp đinh đất và tường cọc khoan nhồi xử lý sự cố sụt trượt đường Hoàng Diệu tại thị trấn Sa Pa

Remedial method for landslides on Hoang Dieu road in Sa Pa town by reinforced geocell retaining wall with soil nails and bored piles

Trang 242

NGUYỄN HỮU THUẤN

TRẦN ĐỨC NHIỆM

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Đánh giá xác suất sập đổ của trụ cầu dưới tác dụng của va xô tàu thuyền

Probability analysis of the pier collapse due to vessel collision

Phần 2. TRAO ĐỔI HỌC THUẬT                         & THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Trang 253

NGUYỄN THỊ NHƯ

NGUYỄN HOÀNG MAI

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển trung tâm Logistics của một số nước Châu Á và vận dụng vào thực tiễn ở Việt Nam

Experience of logistics centers in some Asian countries and applications in Vietnam

Trang 262

VŨ THANH HIỀN

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Giới thiệu phương pháp giảng dạy chủ động nhằm giúp sinh viên học tập chủ động để đạt các chuẩn đầu ra theo CDIO

An introduction on active teaching contributing to students’ active learning in order to achieve CDIO

Trang 269

ĐỖ VĂN ĐỨC

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Về trường hữu hạn và ứng dụng trong thuật toán AES

Finite fields and its application in AES

Trang 275

NGUYỄN ĐỨC TOÀN

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Mô phỏng lý thuyết bộ lọc Fabry - Pérot chế tạo bằng công nghệ in 3D hoạt động tại bước sóng 940 nm

Simulation of Fabry - Pérot filters fabricated by 3D nanoimprint at 940 nm

Trang 281

LÃ QUÝ ĐÔ

Trường Đại học Giao thông Vận tải

NGUYỄN THỊ LAN ANH

Viện Đại học Mở Hà Nội

Vận dụng quan điểm học tập suốt đời của Hồ Chí Minh trong xây dựng nền giáo dục mở ở Việt Nam hiện nay

Ho Chi Minh's perspective on lifelong education together with building up an open education paradigm in Vietnam

Trang 287

HOÀNG THỊ MINH PHÚC

Trường Đại học Giao thông Vận tải

Sử dụng Google Translate trong việc dịch văn bản Anh - Việt

The use of google translate in English - Vietnamese translation