Phòng đọc Báo, Tạp chí, Luận Văn, Luận Án, Nghiên cứu khoa học phục vụ trở lại sau khi nâng cấp

Sau khi được nâng cấp, cải tạo, Phòng đọc Báo, Tạp chí, Luận Văn, Luận Án, Nghiên cứu khoa học đã tổ chức phục vụ bạn đọc từ cuối tháng 11 năm 2018. 

Thời gian phục vụ: 8 giờ 15 đến 16 giờ 45 các ngày trong tuần (trừ thứ 7 và chủ nhật).