Một số hình ảnh tại Phòng đọc tầng 6 Thư viện Trường ĐH GTVT

Ngày 27/11/2018, sau một thời gian ngừng phục vụ để tiến hành cải tạo và nâng cấp, Phòng đọc Thư viện Tầng 6 đã hoạt động trở lại với diện mạo và những điểm nhấn hoàn toàn mới. Những thay đổi này đã đem lại sức hút lớn đối với cán bộ giảng viên và sinh viên trong trường. 

 

 

 

 

 

 

(Ảnh: VTHV chụp ngày 20/12/2018)

 

 

 

 

 

 

(Ảnh PTTN chụp ngày 25/12/2018)