Khảo sát ý kiến bạn đọc về chất lượng Thư viện Học Kỳ I năm 2022-2023

Kính gửi Quý bạn đọc!
Thư viện Trường Đại học Giao thông Vận tải chân thành cảm ơn bạn đọc đã đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian qua. Nhằm mục đích khảo sát, đánh giá và đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ bạn đọc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đánh giá của Quý bạn đọc về chất lượng dịch vụ Thư viện trong Học kỳ I năm học 2022 - 2023, theo phiếu khảo sát trong đường link dưới đây.
https://forms.gle/G9sTjvdDs6FCYMM76