Giới thiệu PNV

Phòng Nghiệp vụ hiện đang được bố trí tại tầng 5 nhà A8.