Lịch phục vụ

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN XIN THÔNG BÁO LỊCH PHỤC VỤ

Trung tâm thông tin - Thư viện phục vụ bạn đọc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

Mỗi tháng sẽ nghỉ 1/2 ngày nội dịch vào chiều ngày thứ sáu cuối tháng để họp nghiệp vụ.

1. Phòng đọc Tiếng Việt Tầng 5, Phòng đọc Ngoại văn Luận án Tầng 6: 

Từ 8h15 - 16h45.

2. Phòng đọc điện tử, Phòng Mượn, Phòng Nghiệp vụ, Phòng bán sách

- Sáng: Từ 8h15 - 11h45

- Chiều: Từ 13h15 - 16h45

Ngoài các ngày nghỉ lễ Quốc gia theo quy định, khi có lịch nghỉ nội dịch của nhà trường, Trung tâm thông tin - Thư viện sẽ thông báo đến bạn đọc trên website, trên trang fanpage và tại mỗi phòng của thư viện, bạn đọc cần lưu ý để nắm được lịch phục vụ.