Bạn đọc vui lòng sử dụng chọn một trong hai cách:  - sử dụng đường link tra cứu lib.utc.edu.vn/opac - hoặc sử dụng chức năng Tra cứu thư viện ở