Vận hành thử Thư viện số

Hiện nay Trung tâm Thông tin - Thư viện cùng với Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin đang vận hành thử Thư viện số của Trường.

 

Bạn đọc có thể truy cập Thư viện số theo menu chính trên website này hoặc theo đường link http://repository.utc.edu.vn/ .

 

Khi truy cập thư viện số, bạn đọc có thể tra cứu, đọc trực tuyến các tài liệu nội sinh của Trường ĐH GTVT như luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học...

 

Trong quá trình thử nghiệm, nếu xảy ra lỗi, xin vui lòng phản hồi về email thuvien@utc.edu.vn.

 

Trân trọng!