Sử dụng Thư viện số

Sau một thời gian xây dựng và vận hành thử, Nhà trường trân trọng thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên, toàn thể sinh viên, học viên của trường cũng như bạn đọc gần xa Thư viện số của Trung tâm thông tin – Thư viện (cũng là một bộ phận của Trang thông tin điện tử của trường) với các thông tin chính như sau:

1. Đường link truy cập:         http://repository.utc.edu.vn

     Cách truy cập thứ hai: Nhấn vào menu Thư viện số trong website thư viện tại địa chỉ: http://lib.utc.edu.vn.

2. Tài nguyên trong Thư viện số bao gồm:

- Luận văn cao học, luận án tiến sĩ;

- Đề tài nghiên cứu khoa học;

- Bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Tạp chí 3 trường MADI – SWJTU – UTC (ấn bản tiếng Anh);

- Giáo trình, bài giảng; Tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng nước ngoài;

- Các tài liệu khác của trường.

Số lượng tài liệu hiện có khoảng 8.000 bản, thuộc nhóm đầu của các Thư viện số các trường Đại học Việt Nam. Trong thời gian tới, các tài liệu số sẽ được tiếp tục cập nhật nhằm đáp ứng hơn nữa nhu cầu bạn đọc.

 

Trân trọng!

 

(Trích nội dung Thông báo số 693/TB-ĐHGTVT ngày 29/8/2019 của trường ĐH GTVT về việc sử dụng Thư viện số)