Phòng Nghiệp vụ

Đội ngũ cán bộ PNV

Giới thiệu PNV

Hiện nay, Phòng Nghiệp vụ đang được bố trí tại tầng 5 nhà A8.

Ngoài các nhiệm vụ chuyên môn, Phòng Nghiệp vụ còn là nơi tiếp nhận luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, sách và tài liệu biếu tặng v.v...

 

 

Back << Đơn vị