Danh mục sách hiện có tại nhà sách (Tháng 8/2019)

Hiện tại, giáo trình và tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu của trường đang có tại Nhà sách (địa chỉ tầng 1 nhà A8 và nhà N1).

Danh mục sách và tài liệu hiện có tại Nhà sách:

A. Sách mới về: 


STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NXB NĂM
1 Đường lối CM của ĐCSVN Bộ GD&ĐT NXBCT 2018
2 Kết cấu thép Đào Văn Dinh NXBGT 2018
3 Sức bền vật liệu T2 Vũ Đình Lai NXBGT 2011
4 Hiệu ứng nhiệt trong bê tông Đỗ Anh Tú NXBXD 2017
5 Đại số tuyến tính Nguyễn Huy Hoàng NXBGT 2017
6 Giải tích 2 Lê Hồng Lan NXBGT 2015
7 Giáo dục quốc phòng T1 Bộ Giáo dục và đào tạo NXBGD 2018
8 Sáng tạo 1 khoa học chính xác Dương Xuân Bảo NXB Thanh Niên 2012
9 Tâm lý học Nguyễn Văn Thanh NXB Thanh Niên 2013
10 Cơ sở hệ thống học Trọng Nghĩa NXB Thanh Niên 2013

 

B. Sách có từ trước: xin vui lòng xem tại đây.